label printing products
>> car sticker

PRODUCT :
SIZE :  
PRINTING :
FINISHING :
SERIAL NO.
Quantity (PCS) :
COUNTRY :
Have Al-Quran Contents: :

1. Setiap teks al-Quran hendaklah disemak dengan betul bagi memastikan tiada kesalahan dalam penulisan di mana merujuk kepada teks al-Quran asal.

2. Setiap teks al-Quran hendaklah disemak oleh Lajnah Penyemakan dan Penilaian Teks Al-Quran (Lajnah Tasheh Al-Quran KDN) dan akan dikemukakan untuk kelulusan Lembaga Pengawalan dan Pelesenan Pencetakan Al-Quran(LPPPQ), Kementerian Dalam Negeri jika melebihi 20 helaian muka surat.

3. Mana-mana penerbitan teks/kepingan ayat al-Quran yang hendak dicetak harus memberi peringatan untuk mengamalkan pelupusan dan pembuangan dengan berhemah.

Extra 2% charges applied. Pelupusan bahan cetak mengandungi ayat suci Al-Quran dengan cara betul

UNIT :
 
Process Duration. :
Shipped Out Date :
Price :
DISCOUNT 0% :   (Current Privilege : CASH)
Shipping Fees :
SST 0% :
TOTAL :
 
  Current
Privilege
   
  CASH Bronze Silver Gold
Discount N/A 3% 5% 10%

price updated on 11.04.2021